Home - हाम्रा लक्ष्यहरू

हाम्रा लक्ष्यहरू

२०२२ सम्म संजालको ब्यापक लक्षहरु (तल चार्ट हेर्नुहोस)

भर्ना प्रकृयाको प्रचलन(र सर्तहरु) लाई परिवर्तन गर्ने।

श्रमिकहरुलाई भर्तीकर्ता समक्ष समान आवाज दिने

प्रवासी श्रमिकहरू रहेका नागरिकहरुका लागि अनियमित मतदानको अधिकारको लागि कानुन पुर्याउने

 

प्राथमिकता बर्ष
२०१८ २०१९ २०२०
न्युक्ती सुल्क बैदेशिक रोजगारमा संलग्न वैकल्पिक बजार कार्यान्वयन गर्ने परीपाटीको स्थापना
श्रमिकहरुको आवाज ७ देशमा २५ अध्याय निर्यण गर्ने प्रकृयामा श्रमिकहरुको प्रतिनिधित्व न्युक्तीकर्ता सँग शक्ती संतुलन
मतदान अधिकार मतदाताहरूले दूतावासबाट दर्ता गराउने व्यवस्था पार्टी बयान मताधिकारका लागि आवश्यक कानुन